sklep: 12 411 22 33
serwis: 12 411 49 45

Regulamin Sklepu

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
a)  Sklep prowadzi działalność pod adresem internetowym : www.sklep.autowirnik.pl i prowadzony jest przez firmę:
Sklep Motoryzacyjny AUTO-WIRNIK Tomasz Maćkowski mieszczącą się pod adresem 31-436 Kraków, ul. Wieniawskiego 63, posiadająca numer NIP: 945-179-47-39, REGON: 351408290, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM.
b)  Regulamin niniejszy dotyczy świadczenia usług sprzedaży towarów z branży elektroniki i elektromechaniki pojazdowej za pośrednictwem sklepu internetowego.
c)  Sklep prowadzi sprzedaż wyspecjalizowaną podzespołów i części zamiennych do rozruszników i alternatorów stosowanych w pojazdach mechanicznych, maszynach i urządzeniach napędzanych silnikami spalinowymi oraz sprzęcie pływającym, a także kompletnych podzespołów.
d)  Klientem sklepu internetowego www.sklep.autowirnik.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać osoba prawna, osoba nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności cywilno-prawnych.
e)  Wszelkie prawa autorskie do niniejszego serwisu oraz zawartych w nim treści w postaci zdjęć, rysunków i opisów towarów należą do Sklepu Motoryzacyjnego AUTO-WIRNIK Tomasz Maćkowski.
f)  Zatwierdzając dowolny formularz KUPUJĄCY równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu.
g)  W niniejszym regulaminie stosowane są następujące pojęcia:
SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy firmy Sklep Motoryzacyjny AUTO-WIRNIK Tomasz Maćkowski obejmujący katalog produktów wraz z danymi technicznymi, zdjęciami, opisem cech i właściwości, ceną jednostkową brutto w złotych polskich, jednostką pakowania i sprzedaży umożliwiający ZAKUP towarów online poprzez KOSZYK z wybraną przez KUPUJĄCEGO formą płatności i dostawy, która została określona przez SPRZEDAJĄCEGO i ujęta w REGULAMINIE ;
KUPUJĄCY - każda osoba prawna lub osoba nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna (która ukończyła 18 lat) posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych dokonująca zakupów jako klient w sklepie AUTO-WIRNIK poprzez formularz zamówienia (koszyk) ;
SPRZEDAJĄCY - Sklep Motoryzacyjny AUTO-WIRNIK Tomasz Maćkowski z siedzibą w 31-436 Kraków, ul. Wieniawskiego 63 oferujący towary w sklepie internetowym dokonujący sprzedaży wysyłkowej;
TOWARY - wszelkie części zamienne, podzespoły, zespoły oraz całe kompletne urządzenia (alternatory, rozruszniki, testery, itp.) zarówno oryginalne jak i odpowiedniki (zamienniki), regenerowane lub odnawiane. Wszelkie towary są pełnowartościowe i objęte GWARANCJĄ ;
REGULAMIN - określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym AUTO-WIRNIK. Określa termin wykonania usługi, formy płatności i sposób dostawy, a także warunki GWARANCJI i prawa klientów do zwrotu towaru ;
ZAMÓWIENIE - potwierdzenie chęci nabycia towaru nie będącego aktualnie w magazynie sklepu internetowego poprzez furmulaż kontaktowy na stronie sklepu, e-mail lub telefonicznie. Zamawiając towar KUPUJĄCY wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych koniecznych kosztów ZAMÓWIENIA (koszty dostawy i pakowania przez dostawcę), a także wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy towaru;
ZAKUP - wyrażenie woli zakupu towarów oraz określenie sposobu dostawy i płatności przez KUPUJĄCEGO poprzez potwierdzenie dokonania zakupu z obowiązkiem zapłaty w formularzu na stronie sklepu internetowego ;
REKLAMACJA - sposób postępowania z towarami zakupionymi w sklepie internetowym w przypadku stwiwerdzenia ich uszkodzenia, niesprawności lub wadliwego działania przy prawidłowej ich eksploatacji, zgodnie z warunkami technicznymi, zaleceniami producenta i/lub dostawcy;
GWARANCJA - okres czasu, w którym dostawca za pośrednictwem SPRZEDAJĄCEGO zapewnia prawidłowe funkcjonowanie (działanie) towaru zakupionego w sklepie internetowym ;
DOSTAWA - sposób dostarczenia towarów do KUPUJĄCEGO przez sklep internetowy ;
FORMA PŁATNOŚCI - sposób zapłaty za towary zakupione w sklepie internetowym. płatność może być dokonana gotówką przy odbiorze własnym, poprzez przedpłatę na konto bankowe (przelewem, karta kredytową, itp.), płatne kurierowi przy odbiorze towaru;

II.SKŁADNIE ZAMÓWIEŃ.
a)  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe dokonanie rejestracji oraz wypełnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO formularza zamówienia udostępnionego przez serwis www.sklep.autowirnik.pl na stronie sklepu internetowego.
b)  SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji danych klienta podanych przy rejestracji poprzez kontakt elektroniczny, telefoniczny lub osobisty z klientem w celu ich potwierdzenia.
c)  SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do usunięcia konta KUPUJĄCEGO i zablokowania dostępu do usług SPRZEDAJĄCEGO, gdy dane podane przy rejestracji okażą się nieprawdziwe (fikcyjne) tzn. podanie danych niezgodnych z posiadanym dokumentem tożsamości, podanie fikcyjnego numeru telefonu, danych adresowych lub podanie danych niepełnych uniemożliwiających weryfikację.
d)  Każdy zakup potwierdzany jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
e)  W niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
f)  Błędnie lup nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.
g)  Towary kupione przez KUPUJĄCEGO są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
h)  SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, jeśli jest on niedostępny w magazynach Sprzedającego (brak towaru, uszkodzenie w trakcie transportu, wcześniejsza rezerwacja, pomyłka, itp.).
i)  KUPUJĄCY może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu jego realizacji poprzez formularz zamówienia, a jeżeli zamówienie zostało złożone poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie do chwili jego zrealizowania (wysłania).
j)  KUPUJĄCY nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane i wysłane.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
a)  Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę, codziennie. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego.
b)  Zamówienie jest realizowane za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
c)  Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Zamówienie, które wpłynęło po godz.12.00 mogą być realizowane dopiero następnego dnia roboczego.
d)  Możliwe jest realizowanie nagłych zamówień po godz. 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem że wysyłki będą realizowane w kolejnym dniu roboczym.
e)  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez KUPUJĄCEO.

IV. DOSTAWA TOWARU.
a)  Realizujemy przesyłki na terenie całej Polski, możliwa jest wysyłka za granicę po uprzednim uzgodnieniu warunków i kosztów ze SPRZEDAJĄCYM.
b)  Zamówiony towar wysyłamy za pobraniem pod adres, który podany został w formularzu zamówienia lub po dokonaniu przedpłaty, w momencie wpłynięcia środków na rachunek sklepu internetowego.
c)  Na terenie Polski przesyłki dostarczane są za pośrednictwem: Paczkomatów INPOST, Poczty Polskiej, Firmy kurierskiej.

V. CENY TOWARÓW.
a)  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź emailowo. Kupujący może odstąpić od zakupu, jeśli nowa cena nie jest dla niego satysfakcjonująca.
b)  Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

VI. PŁATNOŚCI.
a)  Płatność za towar może być dokonywana przez KUPUJĄCEGO:
- poprzez płatność gotówką kurierowi w przypadku realizacji zamówienia przez firmę kurierską przy dostawie;
- przelewem na rachunek bankowy sklepu internetowego (towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu internetowego);
- poprzez serwis obsługujący internetowe płatności bezgotówkowe (Przelewy24, PayPal, DotPay, itp.);
- kartą kredytową;
- gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby sklepu internetowego;

b)  Sklep internetowy nie realizuje sprzedaży z odroczonymi terminami płatności.

VII. OPAKOWANIA I JEDNOSTKI SPRZEDAŻY.
Niektóre towary pakowane są w ilościach większych niż 1 sztuka. Dotyczy to na przykład: szczotek alternatora lub rozrusznika. Dla takich towarów ilości zamówieniowe są realizowane do wielokrotności ilości zawartych w opakowaniu.


VIII. ZWROT TOWARÓW PRZEZ KUPUJĄCEGO.
Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawachkonsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), KUPUJĄCY będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (wzór do pobrania w sekcji DOKUMENTY na stronie www.sklep.autowirnik.pl)  przed jego upływem lub załączenie oświadczenia do przesyłki ze zwracanym towarem po poinformowaniu o tym SPRZEDAWCY.
Zgodnie z w/w ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
-Otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych;
-Świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą:
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
Zwracany towar lub reklamowany towar należy przesłać na adres: Sklep Motoryzacyjny AUTO-WIRNIK Tomasz Maćkowski, ul.Wieniawskiego 63, 31-436 Kraków z dopiskiem ZWROT. Nie będą przyjmowane zwroty towarów za pobraniem.

IX. GWARANCJA I REKLAMACJA TOWARÓW.
I. Na zakupiony towar udziela się 12 miesięcznej gwarancji jakości, począwszy od daty zakupu;
II. Gwarancji podlegają tylko i wyłącznie wady  powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym przez klienta towarze(produkcyjne, materiałowe), które ujawniły się w okresie trwania gwarancji.
III. Gwarancja i roszczenia z tego tytułu nie będą uwzględniane, gdy:
    - wada w towarze powstała w wyniku nieprawidłowego montażu;
    - towar był niewłaściwie używany, wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi, niewłaściwie konserwowany, nie stosowano  materiałów eksploatacyjnych i norm zalecanych przez producenta;
    - towar został poddany samowolnej przeróbce, modyfikacji, naprawie, został rozmontowany lub został uszkodzony mechanicznie przez Kupującego lub osoby trzecie;
    - niewłaściwe funkcjonowanie lub uszkodzenie towaru nastąpiło w wyniku awaria urządzenia, w którego skład wchodził reklamowany towar lub towar został zamontowany w urządzeniu o innych parametrach pracy;
    - wada powstała w wyniku normalnego zużycia w procesie eksploatacji;
    - wada powstała podczas transportu;
IV. Postępowanie reklamacyjne :
a)  Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa SPRZEDAJĄCY. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez SPRZEDAJĄCEGO, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
b)  Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne; jednakże w celu jej identyfikacji niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się w dziale "DOKUMENTY".
c)  Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują (formularz reklamacyjny, pole "opis").
d)  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu w sekcji DOKUMENTY, zwłaszcza rubrykę z adresem do odbioru wadliwego towaru.
e) Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności odesłania wadliwego towaru do producenta lub dystrybutora. O takim fakcie klient zostanie powiadomiony droga mailową, poprzez kontakt telefoniczny, SMS lub listownie.
f) W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru, który zostanie odesłany na jego koszt.
g) Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt SPRZEDAJĄCEGO, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
h) W przypadku uznania reklamacji klient otrzyma towar wolny od wad lub zwrot kosztów zakupu (na wskazany numer rachunku bankowego), w zależności jak zadysponował w zgłoszeniu reklamacyjnym.
i) Towar, którego reklamacja została rozpatrzona negatywnie pozostaje do odbioru w terminie 7 dni od daty dostarczenia zawiadomienia do Klienta. Towar nie odebrany w przeciągu 30 dni zostanie zlikwidowany (zutylizowany) bez konieczności zapłaty Klientowi jakichkolwiek roszczeń.
j)Zwracany towar lub reklamowany towar należy przesłać na adres: Sklep Motoryzacyjny AUTO-WIRNIK Tomasz Maćkowski, ul.Wieniawskiego 63, 31-436 Kraków z dopiskiem REKLAMACJA.


X. DANE OSOBOWE.
a)  Informacje odnośnie wykorzystywania i gromadzenia danych osobowych ujęte są w dokumencie określającym Politykę Prywatności Firmy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
a)  Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.autowirnik.pl.
b)  Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.autowirnik.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.), 
 art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).